mapa witryny | english
Strona Główna
INDEXEL ®
Ogólnopolski Rejestr Zwierząt
Miasta i gminy
Lekarze weterynarii
Właściciele zwierząt
Kontakt


Baza danych ORZ

Szukaj Zwierzę

IARDS

Paszporty

IARDS

Głównym założeniem projektu IARDS (International Animal's Registration Database System) jest stworzenie i wdrożenie systemu, który umożliwi gromadzenie i przepływ informacji dotyczących funkcjonowania Systemu Identyfikacji Elektronicznej Zwierząt INDEXEL® oraz innych systemów w krajach Unii Europejskiej.

  Celem tworzonego systemu jest powszechny dostęp do informacji zawartej w formie elektronicznej a odnoszącej się do konkretnego zwierzęcia wyposażonego w mikroprocesor z numerem identyfikacyjnym. Dzięki niemu możliwa będzie:
- kontrola epidemiologiczna chorób zakaźnych i zoonoz
- kontrola poprawności prowadzonych prac hodowlanych
- kontrola zwierząt biorących udział w wystawach lub zawodach sportowych
- kontrola transakcji
- kontrola administracyjna nad populacją zwierząt w określonym regionie
- poszukiwanie zaginionych zwierząt oraz zapobieganie kradzieżom
- jednoznaczna identyfikacja danych zawartych w transponderze
System ten umożliwia w sposób bezpośredni zweryfikowanie danych pochodzenia zwierzęcia oraz pośrednio uzyskania informacji o właścicielu zwierzęcia a także informacji dodatkowych takich jak aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, itp..

Jest to tym bardziej ważne w przeddzień wejścia w życie Rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 o przemieszczaniu się zwierząt domowych między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zgodnie z nim po okresie przejściowym przy przekraczaniu granicy zwierzę będzie musiało mieć zaimplantowany transponder (elektroniczny system identyfikacji). Wyłącznie ta metoda będzie akceptowana jako system identyfikacji zwierzęcia (Art. 4 Rozporządzenia). Osoba odpowiedzialna za zwierzę musi zapewnić jego odczytanie przy każdej kontroli. Dlatego też zapewniamy Państwu najlepsze transpondery zgodne z unijnymi normami charakteryzujące się niemal nieograniczoną trwałością.

 Wymagania jakie spełnia IARDS
- wiarygodność
- niezawodność
- bezpieczeństwo
- łatwość operowania systemem
- nieograniczony czas funkcjonowania
- możliwość tworzenia baz danych
- łatwość i skuteczność przekazywania danych
Indexel System Elektronicznej Identyfikacji Zwierząt

2002 - 2014 neverland.com.pl